برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
کارمندان نمونه مرکز قلب تهران معرفی شدند

کارمندان نمونه مرکز قلب تهران معرفی شدند

به مناسبت روز کارمند و با حضور رئیس مرکز قلب، معاون توسعه منابع و مدیریت و مسئولین واحدهای اداری 20 نفر از کارمندان نمونه معرفی و تندیس این روز به آنان تحویل و از خدماتشان تقدیر شد.

تنظیمات قالب