برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ریاست مرکز قلب تهران
ریاست مرکز قلب تهران

ریاست مرکز قلب تهران: دکتر علی واشقانی فراهانی
مرتبه علمی: استاد
متخصص قلب و عروق
فلوشيپ الکتروفيزيولوژي
 
واحد ریاست در طبقه منفی یک ساختمان مرکز قلب تهران قرار گرفته است.
تلفن: 69-88029600-021

تنظیمات قالب