برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آدرس و شماره های تماس مرکز قلب تهران
آدرس : کارگر شمالی ، نبش بزرگراه جلال آل احمد ، مرکز قلب تهران
تلفن های تماس با بیمارستان : 69-88029600
دورنگار : 88029731
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب