برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی مرکز قلب تهران: دکتر مسیح تاج دینی
مرتبه علمی: دانشیار
متخصص قلب و عروق
 
این واحد در طبقه منفی یک ساختمان مرکز قلب تهران قرار گرفته است.
تلفن: 69-88029600

- حمایت و تسهیل انجام پژوهش های بالینی در مرکز قلب تهران و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز این پژوهش ها
- هماهنگی جهت جذب منابع و حمایت مالی پژوهش های مورد نیاز مرکز
- تلاش در جهت جذب منابع، حمایت مالی و استفاده از مشاور زبان انگلیسی برای نگارش مقالات و ارسال آن به مجلات
- تلاش برای جذب منابع مالی از طریق خیرین، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی با رعایت چارچوب های مربوطه 
- هماهنگی جهت استفاده از مشاوره نیروهای متخصص در زمینه اپیدمیولوژی و آمار برای طراحی صحیح، آنالیز، تایید و ثبت طرح های پژوهشی و پایان نامه ها 
- هماهنگی جهت استفاده از نیروی کارشناسی آشنا با پژوهش برای همکاری در انجام طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها در مرکز   
- حمایت و تسهیل اجرای مطالعات Health System Research (HSR) در محیط مرکز
- اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی و اجرای پژوهش     
- نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در مرکز    
- پیگیری تجهیز و برنامه ریزی و نظارت بر اداره کتابخانه مرکز
- مشارکت در فعالیت های واحد IT و سیستم HIS بیمارستان برای ارتقای مدیریت داده های بالینی و استفاده از آنها برای پژوهش
- تهیه گزارش فعالیت های پژوهشی مرکز برای مراجع بالاتر 
- همکاری و تعامل با مرکز تحقیقات قلب و عروق
- انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس مرکز

- پیشگامی در ارائه خدمات به روز در حوزه قلب و عروق
- تاکید بر حرفه ای گرایی در پژوهش
- توجه به ترجمان دانش
- تاکید بر بالنده سازی منابع انسانی برای پژوهش های ملی و بین المللی
- اهمیت دادن به بازاریابی برای محصولات پژوهشی مرکز

تنظیمات قالب