برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
معاونت درمان
معاونت درمان

معاون درمان مرکز قلب تهران: دکتر حسین نوید
مرتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
فلوشيپ نارسایی قلب و پیوند
 
این واحد در طبقه منفی یک، ساختمان مرکز قلب تهران واقع شده است.
تلفن: 69-88029600

- پیگیری و نظارت برکلیه فعالیت های درمانی مرکز قلب تهران
- تعامل با معاونین آموزشی و پژوهشی در جهت تامین ایمنی بیماران
- تلاش جهت افزایش رفاه پزشکان و بیماران
- تعامل با مدیر بیمارستان در جهت تسهیل روند درمان بیماران

- تمرکز بر مدیریت خطا و کیفیت ارائه خدمات درمانی
- اولویت دادن به بسته های خدمات درمانی
- توجه به فضا و تکنولوژی
- تاکید بر اهمیت منابع اطلاعاتی
- پایبندی به رفتار حرفه ای و مشکل گشایی از ارباب رجوع
- تسهیل دسترسی به خدمات

تنظیمات قالب