برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مطالب آموزشی بیماران و مراجعه کنندگان
پمفلت های آموزشی مرکز قلب تهران را میتوانید با کلیک بر روی عکس آن ها دانلود کرده و مطالعه کنید.
اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی 01
- کنترل چربی خون بالا
- کنترل پرفشاری خون
- کنترل دیابت
اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی 02
- ترک دخانیات
- کنترل اضافه وزن و چاقی
- کنترل سندرم متابولیک
اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی 03
- کنترل اضطراب و استرس
- انجام ورزش و فعالیت جسمانی
آنژیوپلاستی (بالن زدن - استنت گذاری)
آمادگی های قبل و مراقبت های بعد از آن
 
آنژیوگرافی، آمادگی های قبل و مراقبت های بعد از آن
تغذیه سالم در بیماران قلب و عروق
داروهای شایع مصرفی در بیماران قلب و عروق
و توجهات و مراقبت های مربوطه
آمادگی های قبل و مراقبت های بعد از درمان واریس
(درمانگاه ورید)
راهنمای غذایی بیماران دیابتی
قلب و تنگی عروق کرونر
سکته قلبی و عوارض آن
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب