برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
همکاری های بین الملل مرکز قلب تهران
همکاری های بین الملل مرکز قلب تهران
نظام علمی و دانشگاهی در حوزه پزشکی از حیث گستره و قلمرو، مرز ناپذیر است و از محدوده‌های جغرافیایی فراتر می‌رود. پیشرفت علم پزشکی در هر جامعه‌ای مستلزم فراگیری دانش‌های جدید، توسعه و تکمیل آن و گسترش مرزهای دانش است. بی‌شک در راه تحقق این مهم، تبادل دانش و تجربیات پزشکی بین جوامع امری ضروری و حیاتی است. لذا نقش همکاری‌های بین‌المللی در بیمارستان ها و دانشگاه های پزشکی، به‌عنوان متولی ارتباطات علمی و بین‌المللی، انکارناپذیر است. بند ششم سیاست‌های کلی علم و فناوری نیز بر گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و پزشکی معتبر منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، تأکید نموده است. بین‌المللی شدن آموزش عالی، روندی در جهت درهم تنیدن کارکردهای آموزشی، پژوهشی، خدمات تخصصی و دیگر کارکردهای دانشگاهی در سطوح منطقه‌ای و جهانی است. یکی از روش‌های دستیابی به رشد و توسعه دانش و علوم گوناگون میان اساتید و دانشجویان پزشکی، افزایش دامنه همکاری علمی  با مراکز پزشکی معتبر در سایر کشورهاست.
در این راستا مرکز قلب تهران نیز باهدف گسترش همکاری‌های علمی و پزشکی بین‌المللی و تعمیق ارتباط میان دانشگاه و سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی ممتاز سراسر دنیا در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی همکاری های بین المللی خود را گسترش داده  است. اهداف کلی دفتر همکاری‌های بین‌المللی زمینه‌سازی تعامل مؤثر مرکز قلب تهران با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان های بین‌المللی و نهادینه ساختن همکاری‌های بین‌المللی به‌عنوان یک ضرورت برای معرفی مرکز قلب تهران در سطح بین‌المللی، است.

 

لیست اخبار صفحه :1
    برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
    تنظیمات قالب