برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع مرکز قلب تهران: دکتر حسین نوید
 
مرتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
فلوشيپ نارسایی قلب و پیوند
 
این واحد در طبقه منفی یک، ساختمان مرکز قلب تهران واقع شده است.
تلفن: 69-88029600

-تعیین سیاست ها و خط مشی های مرکز در زمینه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
-تامین نیازهای نیروی انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی مرکز
-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی کلیه واحدهای تابعه مرکز
-تعیین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های لازم در زمینه امور پرسنلی، اداری، مالی، امور عمومی، نگهداری حساب ها، انجام هزینه ها، حفظ اموال و نظارت بر اجرای آنها
-نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری و عمرانی و اختصاصی
-نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورتحساب ها ، اسناد و گزارش های مالی
-ایجاد هماهنگی بین واحدهای اداری و مالی حوزه ستادی و مرکز
-مطالعه، بررسی و پیشنهاد طرح های اصلاحی در مورد توسعه سازمان و مدیریت در محورهای نظام مدیریت، ساختار و تشکیلات، سیستم ها و روش ها، طبقه بندی مشاغل و آموزش علوم و فنون اداری - مدیریتی
-تنظیم سیاست ها و خط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاست ها و برنامه های مصوب وزارتخانه و مرکز
-تنظیم و پیشنهاد بوجه برای واحدهای تابعه مرکز
-تهیه و ارائه مناسب ترین طرح های معماری و عمرانی واحدهای آموزشی، بهداشتی و درمانی منطبق با اصول علمی و امکانات و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اقلیمی
-بررسی نیازهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزات و بررسی جهت تامین، نگه داشت، نوسازی و توسعه مراکز و موسسات بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و پژوهشی
-نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای طرح های عمرانی
-اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان
-ابلاغ قوانین و مقررات، مصوبات، آیین نامه ها، و اساسنامه های مربوط به واحدهای تابعه
-تهیه و تنظیم طرح ها و پیشنهادات در ارتباط با حوزه معاونت

این معاونت مسئول تأمین وتوسعه منابع انسانی، فیزیکی، مالی ، تجهیزاتی و.... و ایجاد بستر مناسب برای اداره سایر واحد های مرکز در راستای تحقق مأموریت مرکز بر طبق ضوابط قانونی می باشد. هدف نهایی معاونت به طور خلاصه تسهیل و پشتیبانی هر چه بیشتر فعالیت های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی مرکز در جهت دستیابی به سطوح بالاتر اثر بخشی و کارایی، و اطمینان از پیروی از ضوابط قانونی و آیین نامه ها می باشد.

تنظیمات قالب