برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
کلینیک

بخش کلینیک و واحدهای درمانگاهی مرکز قلب تهران شامل قسمت های اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، کلينيک آناليز پيس ميکر، کلينيک سنکوپ، کلينيک وريد و ... است.

بخش بستری

بخش بستری مرکز قلب تهران، در فضایی تخصصی ، با پرسنل مجرب و متعهد در راستای مراقبت از بیماران فعالیت دارد.

پاراکلینیک

پاراکلینیک مرکز قلب تهران شامل قسمت های پزشکی هسته ای، آزمایشگاه و کاردیاک ایمیجینگ می باشد

بازتوانی قلبی

در این بخش مجموعه اقدامات پزشکی و حرفه‌ای برای بیماران قلبی انجام می‌پذیرد تا بیماران قلبی به حداکثر توان روحی و جسمی برسند و به زندگی عادی خود برگردند

دپارتمان های تخصصی

دپارتمان هارت فیلر در زمینه نارسایی های قلبی و کلینیک ورید (واریس) در زمینه تشخیص، درمان و پیگیری بیماری‌های وریدی و واریس و دپارتمان پیشگیری در مرکز قلب تهران فعالیت می‌نماید.

دندانپزشکی

بخش دندانپزشكی مرکز قلب تهران با بهره گیری از پزشکان متخصص و کادر مجرب و نیز تجهیزات پیشرفته و مدرن به بیماران قلبی خدمات ارائه می کند

تنظیمات قالب