برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
معاونت بین الملل
معاونت بین الملل

معاون بین الملل مرکز قلب تهران: دکتر یاسر جناب
مرتبه علمی: استاد
فلوشيپ اينترونشنال کارديولوژي
 
این واحد در طبقه منفی یک ساختمان مرکز قلب تهران واقع شده است.
تلفن: 69-88029600
 

- تدوین و اجرای برنامه چهارساله بین الملل مرکز قلب تهران
- شناسایی توانمندی‌های موجود در مرکز برای فعالیت‌ها و برنامه‌های بین‌المللی
- ظرفیت سازی و توسعه برنامه‌های بین‌المللی در سطح مرکز
- همکاری در اجرای برنامه چهار ساله معاونت بین‌الملل دانشگاه در سطح مرکز
- انعکاس کلیه فعالیت‌های بین‌الملل مرکز به مراجع مربوط در معاونت بین‌الملل دانشگاه

آرمان و چشم انداز معاونت بین الملل مرکز قلب تهران بر پایه چشم انداز این مرکز و بر اساس الگوی ترازیابی برای ارائه خدمات، خلق دانش و فناوری و تربیت متخصص در درمان بیماریهای قلب و عروق در افق 1404 در منطقه تحت پوشش خاورمیانه و آسیای میانه تنظیم شده است.

تنظیمات قالب