برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

دبیرخانه همایش

 
مسئول دبیرخانه :
سرکار خانم فاطمه شهرکی
 

اطلاعات تماس

88029723

همایش ها و کنگره های برگزار شده

اولین کنگره مراقبتهای اساسی قلبی و عروقی
سمپوزیوم احیاء قلبی ریوی ( 16/4/90 ) دبیر علمی : دکتر عباس صالحی عمران
سمپوزیوم همودینامیک مانیتورینگ ( 10/9/90 ) دبیر علمی : دکتر خسرو برخورداری
سمپوزیوم پنومونی بیمارستانی ( 9/1/91 ) دبیر علمی : دکتر خسرو برخورداری
سمپوزیوم تشخیص و درمان سنکوپ (8/4/91 ) دبیر علمی : دکتر غلامرضا داودی
سمپوزیوم طب انتقال خون و هموویژلانس ( 13/4/92) دبیر علمی : دکتر ستوده
سمپوزیوم نارسائی دریچه میترال ( یافته های جدید در تشخیص و درمان ) ( 7/9/92 ) دبیر علمی : دکتر محمد صاحب جمع
اولین همایش سالیانه مرکز قلب تهران( 17/11/92 ) دبیر علمی : دکتر حمیدرضا پورحسینی
سمپوزیوم Primary PCI ( 1/12/92) دبیر علمی : دکتر کیانوش حسینی
سمپوزیوم نقش اکوکاردیوگرافی در مداخلات تهاجمی قلب ( 6/9/93) دبیر علمی : دکتر حسین ثابت
سمپوزیوم آلودگی هوا و سلامت قلب وعروق ( 25/10/93) دبیر علمی : دکتر واشقانی فراهانی
دومین همایش سالیانه مرکز قلب تهران ( 16/11/93 ) دبیر علمی : دکتر مجتبی سالاری فر
سومین همایش سالیانه مرکز قلب تهران ( 15/11/94) دبیر علمی : دکتر سعید صادقیان
سمپوزیوم دریچه میترال و تریکوسپید ( 31/4/95) دبیر علمی : دکتر عباس صالحی عمران
سمپوزیوم قلب و حاملگی ( 9/10/95) دبیر علمی : دکتر حسن آقاجانی
چهارمین همایش سالیانه مرکز قلب تهران ( 28/11/95) دبیر علمی : دکتر علی بزرگی
سمپوزیوم بطن راست حفره فراموش شده ( 22/4/96) دبیر علمی : دکتر حسین نوید
سمپوزیوم درمان اینترونشنال بیماریهای پیچیده قلبی ( 29/7/96) دبیر علمی : دکتر مجتبی سالاری فر
دومین همایش مدیریت خون بیمار در جراحی قلب ( 11/8/96) دبیر علمی : دکتر مهدی نجفی
پنجمین همایش سالیانه مرکز قلب تهران ( سیمای بیماریهای قلبی در ایران بر اساس پژوهشهای انجام شده و بانکهای اطلاعاتی ( 5/11/96 ) دبیر علمی : دکتر سعید صادقیان
سمپوزیوم مشترک کاردیولوژی و نورولوژی در ایران ( 6/10/97) دبیر علمی : دکتر فرزاد مسعود کبیر
سمپوزیوم پیشگیری و اختلالات بیماریهای عضلانی و اسکلتی ناشی از کار ( 24/8/97 ) دبیر علمی : دکتر طاهره داورپسند
ششمین همایش سالیانه مرکز قلب تهران ( مدیریت بیماریهای حاد قلبی و عروق ) ( 11/11/97 ) دبیر علمی : دکتر مهدی مهرانی
کنفرانس علمی تصویر برداری تهاجمی قلب و عروق ( 12/2/98 ) دبیر علمی : دکتر نگار امیدی
سمپوزیوم دوسالانه هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی (23/3/98) دبیر علمی : دکتر علی حسین ثابت
سمپوزیوم جنبه های پزشکی قانونی بیماریهای قلب و عروق ( 18/7/98) دبیر علمی : دکتر اردشیر شیخ آزادی
سمپوزیوم هولتر مانتیورینگ فشارخون و چالشهای درمانی تشخیصی فشار خون ( 8/9/98 ) ( دکتر بزرگی)
سمپپوزیوم چالشهای قلبی در بیماران مبتلا به سرطان ( 28/9/98) دبیر علمی : دکتر حسین نوید
کنگره سالیانه مرکز قلب تهران ( مدیریت بیماریهای حاد قلبی و عروقی ) (17/11/98 ) دبیر علمی : دکتر ظروفیان
ارزیابی VIABILITY میوکارد ، فوکوس بد مدالیته های تصویر برداری (400/2/2) دبیر علمی : خانم دکتر امیدی
اپیوم و بیماری های قلب و عروق (400/7/1 ) دبیر علمی : دکتر بهنام هدایت

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب