THC

111

فیلم های آموزشی

در این مرکز فیلم ها و کلیپ های آموزشی در خصوص انواع بیماری های قلبی تهیه و در اختیار بیماران قرار می گیرد که پس از ترخیص از بیمارستان نیز مشاهده این فیلم های آموزشی میتواند در تکمیل فرایند درمان آنها نقش بسزایی داشته باشد، از آنجایی که بیماران غیر ایرانی نیز از خدمات این مرکز بهره می گیرند لذا به منظور خدمت رسانی هر چه بیشتر، این فیلم های آموزشی به زبان های مختلف عربی، انگلیسی، کردی و آذری ترجمه و در اختیار این بیماران قرار می گیرد.


 کتاب های آموزشی بیماران

این واحد با همکاری و کمک پزشکان و کادر پرستاری اقدام به تهیه و چاپ کتاب های آموزشی جهت استفاده بیماران و همراهان آنها نموده که به دو گروه داخلی قلب و جراحی تقسیم شده است که بیماران پس از ترخیص از بیمارستان جواب تمام سئوالاتی که در ذهنشان از بیماری شان پیش می آید در این کتاب ها پیدا میکنند. علاوه بر این کتاب ها، کتاب های خوشامدگویی به بیمار نیز تهیه شده که در بدو ورود بیمار به بخش بستری به وی تحویل می شود و به این وسیله بیمار و همراهان او با قوانین و مقررات بیمارستان آشنا می شوند. لازم به ذکر است تمام کتاب های مذکور به زبان های عربی، انگلیسی و آذری نیز ترجمه شده و در اختیار بیماران غیر ایرانی قرار می گیرد.