THC

111

اسکان همراهان بیمار

اسکان و محل اقامت همراهان بیمارانی که وضعیت مالی مناسبی ندارند همواره یکی از دغده های این واحد بوده است، از این رو برای رفاه حال این افراد، با هماهنگی با چندین موسسه خیریه، این افراد می توانند از این موقعیت استفاده کنند.


  تور ویژه پرسنل و بیماران 

تورهای یکروزه شامل مکانهای تفریحی در تهران و اطراف تهران مثل درکه، توچال و غیره می باشد که به منظور تقویت روحیه نشاط و شادابی به منظور خدمت رسانی بهتر در مرکز برای کارکنان واحدهای مختلف بصورت دوره ای برگزار   می شود. همچنین پرسنل به همراه خانواده هایشان می توانند از هتل هایی که در شهرهای مشهد مقدس، رامسر، شیراز و دیگر شهرها  هماهنگ شده است بهره ببرند. در کنار تورهای تفریحی و اقامتی برای پرسنل، با هماهنگی واحد بازتوانی تورهای ورزشی برای بیمارانی که عمل قلب انجام داده اند در مکان های تفریحی چیتگر و باغ ملی گیاه شناسی به همراه مربی ورزشی در طول سال بطور مستمر برگزار می شود.