THC

111

بخش اکوکارديوگرافي پيشرفته


مشتمل است بر چندین قسمت و واحد که هر یک به نوبه خود در جهت خدمت رسانی تخصصی مشغول به فعالیت هستند . 

واحد اکوکاردیوگرافی پیشرفته : ( Advance Echocardiography ward )

در این واحد توسط اعضاء هیئت علمی فوق تخصصی ( فلوشیپ اکوکاردیوگرافی ) خدمت رسانی می گردند . 
اکوکاردیوگرافی های تخصصی بافتی ( TDI ، Doppler ، Tissue Imaging ) 
جهت ارزیابی عملکرد حفرات قلبی و دریچه های قلبی 
اکوکاردیوگرافی از راه مری (  TEE ، Trans esophageal ، Echocardiography ) جهت بررسی دقیق تر بیماریهای دریچه های قلبی ، بررسی بیماریهای مادرزادی قلبی ، تعیین دقیق سایز خطرات قلبی و بررسی وجود یا عدم وجود توده ها و لخته های قلبی 
- استرس اکوکاردیوگرافی ( همراه با انجام تست ورزش یا همراه با تزریق دارو ) جهت بررسی عملکرد عضله قلب بعد از انفارکتوس های قلبی در بیماران کاندید جراحی و یا بررسی احتمال وجود درگیری های عروق کرونری قلبی در بیماران کاندید آنژیوگرافی ( روش جایگزین یا مکمل اسکن قلب ) 

 واحد تست ورزش: 

در این واحد تست ورزش بر روی دستگاه (Treadmill) توسط پرستاران کارآزموده واحد تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص انجام می پذیرد. 

واحد هولتر مانیتورینگ :

 قادر به ارائه دستگاههای هولتر مونیتورینگ نوار قلبی فشار خون ( جهت کنترل و ثبت ضربان قلبی و یا فشار خون به مدت 24-48 ساعت در منزل ) می باشد و لازم به ذکر است که وقایع ثبت شده بعد از تحویل دستگاهها توسط پزشکان فوق تخصص الکتروفیزیولوژی بازخوانی و گزارش خواهند شد . 

 واحد تست تیلت :

 جهت بررسی علل سنکوپ در بیماران زیر نظر پزشک فوق تخصص آریتمی های قلبی و الکتروفیزیولوژی انجام می شود .  5- واحد اکوکاردیوگرافی درمانگاه 2 : 
در این درمانگاه اکوکاردیوگرافی های ترانس توراسیک سرپایی مربوط به بیماران سرپایی ویزیت شده در اورژانس بیمارستان ، کنترل بیماران بعد از جراحی های قلب باز ، بعد از تعبیه استنت های عروقی توسط اعضاء هیئت علمی تخصصی مرکز انجام می گردد . 
مسلماً به دلیل کثرت مراجعه کنندگان به بیمارستان مرکز قلب تهران جهت خدمات ذکر شده هماهنگی وقت از قبل ضروری می باشد .