THC

111

پزشکان و اساتید

به پورتال پزشکان و اساتید مرکز قلب تهران خوش آمدید. در این قسمت می توانید اطلاعات اساتید و پزشکان بیمارستان را مشاهده نمائید. همچنین جهت سهولت در یافتن پزشکان از طریق پانل روبرو می توانید پزشک خود را بر اساس نام و یا تخصص مربوطه جستجو و اطلاعات وی را مشاهده نمائید.