THC

111

پرسش های متداول

 کدام خدمات تشخیصی و درمانی در مرکز قلب تهران ارائه می شوند؟

در مرکز قلب تهران ، خدمات تخصصی و فوق تخصصی منحصر به فردی در حوزه های پیشگیری، تشخیص ، درمان و بازتوانی قلبی ارائه می شود.

 مرکز قلب تهران در کدام قسمت تهران واقع است و راههای دسترسی به آن کدامند؟

این مرکز در کارگر شمالی ، نبش بزرگراه جلال آل احمد واقع شده است که با کلیک بر روی این قسمت می توانید مسیرهای منتهی به بیمارستان را مشاهده نمائید.

 مرکز قلب تهران با کدام بیمه ها قرارداد دارد؟

با کلیک بر روی این قسمت بیمه های طرف قرارداد مرکز قلب تهران را مشاهده خواهید نمود.

 کدام پزشکان در مرکز قلب تهران به طبابت مشغول می باشند؟

با کلیک بر روی این قسمت می توانید اسامی پزشکان را به تفکیک تخصص مشاهده نمائید.

 مرکز قلب تهران، دولتی است یا خصوصی؟

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب تهران یک مرکز دولتی است و طبق نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از قطب های علمی پزشکی قلب و عروق کشور است.