THC

111

امور عمومی

آقای حسین اسدی
م
سئول امور عمومی
واحد امور عمومی یک تیم پشتیبانی متشکل از واحد های کوچک که به خوبی از وظایف کارشناسی و پشتیبانی مطلع هستند تا بتوانند در جهت حل مشکلات و نیاز های این مجموعه بکوشند و رضایت بیماران  و ارباب رجوع و خدمات رسانی آن ها را افزایش دهند و در نهایت باعث ایجاد حس وفاداری در آن ها شوند. 
این مجموعه خدمات وسیعی را برنامه ریزی ، هماهنگی ، و هدایت می کند تا بیمارستان بتواند در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده خود فعالیت نماید. 
زمانی که شما خدمات پشتیبانی را به صورت عالی و باب میل مشتریان ارائه دهید  می توانید قدمی مفید به سمت بیمارستان و بیماران و همراهان آن بردارید اما برای اینکه این اتفاق رخ دهد باید یک گروه امورعمومی و پشتیبانی تشکیل شود که در آن پرسنل از ارتباطات و مهارت خدمات رسانی خوبی برخوردار باشند که باعث می شود در رفع مشکلات واحد ها و بخش ها تاثیر بیشتری بگذارد. 
واحد امور عمومی متشکل از بخش های خدمات ، انتظامات ، مخابرات ، اطللاعات ،لندری ، خیاط خانه ، آبدارخانه ، آسانسور و چاپ و تکثیر است که پرسنل این واحد ها امور جاری و خدماتی برای تسهیل در روند خدمات رسانی به مراجعین و بیماران مقدم را انجام می دهند. 
از جمله وظایف محوله برای انجام در این واحد به شرح زیر می باشد: 
1-نظافت طبقات و محوطه بیمارستان 
2-پذیرایی در هنگام برگزاری کنفرانس ها و جلسات مختلف  
3-ارسال و جابه جایی مکاتبات، اسناد و... در بین واحد ها 
4-کنترل و بازبینی انجام درست امور محوله 
5-پاسخگویی تلفنی به تماس های بیماران و مراجعین 
6-اطلاع رسانی و راهنمایی مراجعین 
7-تامین امنیت پرسنبل، بیماران و همراهان محترم 
8-تهیه البسه مورد نیاز واحد های مختلف 
9-نظافت و شست و شوی البسه مورد استفاده پرسنل و بیماران 
10-انجام امور چاپ و تکثیر واحد های مختلف 
11-جا به جایی بیماران و پرسنل در بین طبقات 
12-زیبا سازی محوطه بیمارستان 
واحد امور عمومی با انجام خدمات پشتیبانی و جاری بیمارستان در کنار واحد های دیگر سعی در بالا بردن کیفیت خدمات رسانی به بیماران و همراهان محترم دارد.