THC

111

تغذیه در بیماران قلبی

امروزه به دلیل فشار های زندگی روزمره ابتلا به انواع بیماری ها افزایش یافته و مراجعین به درمانگاه ها به حدی است که گاهی نمی توان با پزشک خود به راحتی صحبت کرده و اطلاعات کافی در مورد بیماری خود کسب نمود و این در حالی است که هرچه بیشتر در مورد بیماری خود بدانیم بهتر می توانیم به مقابله با آن بپردازیم . در این قسمت می توانید اطلاعات کاملی را پیرامون بیماری های قلبی به دست بیاورید، در این راستا با انتخاب دسته بندی آموزشی مورد نظر می توانید اطلاعات مفیدی را کسب نمائید :