مرکز قلب تهران

اکو کاردیو گرافی

در بخش اکوکاردیوگرافى مرکز قلب تهران با دارا بودن آخرین مودالیتى هاى اکوکاردیوگرافى بیش از 10000 مورد اکو کاردیو گرافی درسال شامل بیش از 1000 مورد بررسی اکو کاردیو گرافی ترانس ازو فاژیال و تقریباً 400 مورد استرس اکو کاردیوگرافی انجام می شود . این بخش دارای سیستم های تصویربرداری نوین همراه با دستگاه های گزارش دهی در زمان واقعی ( Real time ) می باشد . تفسیر بررسی ها توسط پزشکانی که دارای بورد کشوری اکوکاردیو گرافی بالغین و کودکان را هستندانجام می شوند .
از جمله روش جدید اکوکاردیوگرافى سه و چهار بعدى ( Real time three dimensional trans thoracic and trans esophagealnechocardiography ) و مودالیتى تصویر بردارى بسیار جدید 2D speckle strain imaging یکى از مجهزترین ، معتبرترین و پیشرفته ترین بخشهاى اکوکاردیوگرافى در سراسر کشور مى باشد .
این بخش با انجام بیش از50،000 مورد اکوکاردیوگرافى ترانس توراسیک در سال ، بیش از 3000 مورد اکوکاردیو گرافى ترانس ازوفاژیال در سال و انجام تعداد قابل توجهى استرس اکوکاردیوگرافى ،کونتراست اکوکاردیو گرافى ، اکوکاردیوگرافى باروش tissue doppler imaging وstrain deformation imaging , اکوکاردیو گرافى در حین عمل جراحى قلب و حین انجام پروسیجر هاى خاص در بخش آنژیو گرافى خصوصاً اکوکاردیوگرافى در حین انجام روش هاى نوین درمانى همانند گذاشتن دریچه آئورت به طریق پرکوتانئوس TAVI و ترمیم دریچه میترال به وسیله Mitraclip بعنوان یکى از بخش هاى اکوکاردیوکرافى مرجع شناخته شده است .
این بخش در امر آموزش نیز فعال بوده و با حضور اساتید مجرب اکوکاردیوگرافى یکى از دو مرکز دانشگاهى است که با مصوبه وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکى مجوز آموزش و ارائه مدرک فلوشیپى اکوکاردیوگرافى رادر کشور دارا مى باشد وعلاوه بر آموزش اکوکاردیوگرافى به دستیاران رشته تخصصى قلب و عروق ، در حال حاضر در هر سال سه فلوشیپ اکو کاردیوگرافى از این مرکز فارغ التحصیل مى گردند .
دپارتمان اکوکاردیوگرافى مرکز قلب تهران در زمینه پژوهش و ارائه سخنرانى ومشارکت در برگزارى سمپوزیوم ها نیز فعال بوده و سالانه تعداد قابل ملاحظه اى مقاله در مجلات معتبر علمى توسط اساتید و فلوشیپ هاى این دپارتمان به چاپ مى رسد .

اساتید بخش اکوکاردیوگرافى:

1- دکتر محمد صاحب جمع- متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافى - رییس بخش و استاد یار دانشکده پزشکى
2- دکتر حکیمه صادقیان - متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافى -- دانشیار دانشکده پزشکى
3- دکتر آرزو ظروفیان-متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافى -- استاد یار دانشکده پزشکى
4- دکتر على حسین ثابت-متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافى- استاد یار دانشکده پزشکى

نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل