مرکز قلب تهران

آموزش های بدو ورود و ضمن ترخیص بیماران


حقوق مراقبت کنندگان

علایم هشدار دهنده سکته مغزی کدامند ؟

علایم هشدار دهنده حمله قلبی یا سکته کدامند ؟

من چگونه می توانم پس از یک حمله قلبی یا جراحی به فرد مورد علاقه ام کمک کنم ؟

ارتباط برقرار کردن با افراد زنده مانده از سکته مغزی

ارتباط برقرار کردن با بیمار دچار حمله قلبی یا تحت عمل جراحی قلب

آموزش های بدو ورود


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل