مرکز قلب تهران

سیمای قلب سالم


ملاحظات تغذیه ای درباره کنترل آزمایش PT یا INR و تداخلات تغذیه با داروی وارفارین-ارائه شده توسط دکتر هاتف شجاعی

درمانهای افسردگی قسمت دوم - ارائه شده توسط دکتر ثریا اعتمادی

درمانهای افسردگی قسمت اول - ارائه شده توسط دکتر ثریا اعتمادی

نقش تیپ شخصیتی بیماران قلبی در پیامد بیماری قلبی ایشان- ارائه شده توسط دکتر ثریا اعتمادی

تور سلامت یا خود باوری در باز توانی قلبی-ارائه شده توسط دکتر مصطفی نجاتیان

فیزیوتراپی و فعالیت بدنی در بازتوانی قلبی-ارائه شده توسط دکتر مصطفی نجاتیان

کلیات بازتوانی قلبی -ارائه شده توسط دکتر مصطفی نجاتیان

ضربانساز یا پیس میکر - ارائه شده توسط دکتر غلامرضا داودی

دفیبریلاتور کاشتنی قلبی (ICD) - ارائه شده توسط دکتر غلامرضا داودی

تست های الکتروفیزیولوژیک - ارائه شده توسط دکتر غلامرضا داودی

جراحی بای پس کروناری - ارائه شده توسط دکتر کیومرث عباسی

آمادگی های لازم قبل از عمل جراحی بای پس کرونر قلب- ارائه شده توسط دکتر کیومرث عباسی

بالون والوولوپلاستی چیست؟ارائه شده توسط دکتر نوذری

آنژیو پلاستی چیست ؟ ارائه شده توسط دکتر نوذری

آنژیوگرافی چیست ؟ ارائه شده توسط دکتر نوذری

اهمیت و چگونگی ناشتا بودن قبل از انجام آزمایش خون- ارائه شده توسط دکتر برومند

مراحل پذیرش در آزمایشگاه مرکز قلب تهران و ملاحظات ضروری در خونگیری برای آزمایش- ارائه شده توسط دکتر برومند

مرگ ناگهانی قلبی- ارائه شده توسط دکتر کاظمی سعید

فیبریلاسیون دهلیزی چیست ؟ ارائه شده توسط دکتر غلامرضا داودی

هولتر مونیتورینگ - ارائه شده توسط دکتر کاظمی سعید


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل