مرکز قلب تهران


مصاحبه دکتر پور حسینی در شبکه سلامت سیما

فیلم سخنرانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم تجلیل

مصاحبه با دبیر علمی سمینار

فیلم سخنرانی جناب ُآقای دکتر کریمی ریاست محترم دانشگاه و مرکز قلب تهران در مراسم شروع سال تحصیلی و فارغ التحصیلی دستیاران


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل