مرکز قلب تهران

لیست اسامی سوپروایزرهای بیمارستان مرکز قلب


عکس نام و نام خانوادگی بخش عکس نام و نام خانوادگی بخش
معصومه دلاور سوپروایزر بالینی فاطمه مدیر روستا سوپروایزر بالینی
سعیده معصومی سوپروایزر بالینی مرجان بهرامیان سوپروایزر بالینی
سوسن دیانت دوست سوپروایزر بالینی ندا مبصر سوپروایزر بالینی
زینب نظری سوپروایزر بالینی سیما پرهیزکار سوپروایزر بالینی
زهره خوش گفتار سوپروایزر آموزشی / آموزش به بیمار و خانواده / پژوهشی مرجانه نصرتی سوپروایزر کنترل عفونت
امیر برات پور سوپروایزر بالینی احمدعلی احدی سوپروایزر بالینی
بهاره سعیدی سوپروایزر بالینی


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل