مرکز قلب تهران

سایر تخصص ها

در ادامه اطلاعات کاملی از پزشکان این مرکز در حوزه مورد نظر کسب نمائید.

دکتر نرگس شهبازی

دکتر ابوالقاسم رضوانی

دکتر سپیده نیازی

دکتر پیام فرحبخش

دکتر محمد علی برومند

دکتر شاپور شیرانی

دکتر مصطفی نجاتیان

دکتر آزیتا حاج حسین طلاساز

دکتر مریم تاجیک

دکتر علیرضا معززی

دکتر سیاوش خبازپور

دکتر مریم ناصح

دکتر زهرا کفایتی

دکتر نازیلا شاه منصوری

دکتر علیرضا حاجی قاسمی

دکتر ثریا اعتمادی


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست




 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل