مرکز قلب تهران

متخصصین بیهوشی

در ادامه اطلاعات کاملی از پزشکان این مرکز در حوزه مورد نظر کسب نمائید.

دکتر حسن سلطانی نیا

دکتر عباس قیاسی

دکتر مهدی نجفی

دکتر خسرو برخورداری

دکتر مهدی دهقانی فیروزآبادی

دکتر محمدجواد مهربانیان


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل