مرکز قلب تهران

پزشک عمومی

در ادامه اطلاعات کاملی از پزشکان این مرکز در حوزه مورد نظر کسب نمائید.

دکتر حمید آرین نژاد

دکتر شهرام ربانی

دکتر نگین یاوری

دکتر زهرا دهقانی

دکتر معصومه لطفی

دکتر حسام الدین عباسی

دکتر آرمیتا مهدوی

دکتر محمد محمدی

دکتر محسن شجاعی نسب

دکتر اکبر شفیعی

دکتر محمدرضا بخشایش

دکتر سعید حقیقی

دکتر آرزمو یوسفی

دکتر آیدا بی ریا

دکتر آرزو فهری

دکتر المیرا زارع

دکتر آرش جلالی


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل