مرکز قلب تهران

فوق تخصص جراحی قلب


دکتر نامور قاسمی موحدی

دکتر جمشید باقری

دکتر عباسعلی کریمی

دکتر سید حسین احمدی

دکتر کیومرث عباسی

دکتر سعید داودی

دکتر عباس صالحی عمران

دکتر محمود شیرزاد

دکتر سید خلیل فروزان نیا

دکتر شهرام ممتحن

دکتر سهیل منصوریان


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل