مرکز قلب تهران

آزمايشها و درمان ها


پزشکی هسته ای چیست؟

بازتوانی قلبی چیست ؟

مشاوره روانشناسی در بخش بازتوانی قلبی

معرفی بخش بازتوانی قلبی مرکز قلب تهران

چگونه من می توانم مصرف داروهای خودم را کنترل کنم ؟

داروهای ضد پر فشاری خون کدامند ؟

داروهای کاهش دهنده چربی خون چه هستند ؟

داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی چه هستند ؟

اندآرترکتومی کاروتید چیست ؟

ضربانساز چیست ؟

سازگاری روانی با دفیبریلاتور کاشتنی قلبی (ICD)

دفیبریلاتور کاشتنی قلبی (ICD) چیست ؟

دفیبربلاتور خارجی خودکار چیست ؟

تست های الکتروفیزیولوژیک قلب چیستند؟

جراحی دریچه قلب چیست ؟

پس از یک جراحی قلبی ، چگونه من می توانم بهبود پیدا کنم ؟

پس از جراحی قلب چه اتفاقی رخ می دهد ؟

شما پس از عمل قلبی چگونه کنترل می شوید ؟

من چگونه می توانم برای یک جراحی قلب آماده شوم ؟

جراحی بای پس کروناری چیست ؟

  از صفحه : 1 تا 2  1 - 2 -  


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل