مرکز قلب تهران

تماس با روابط عمومی بیمارستان

زيستن در جهاني که سراسر پيوند و ارتباط است ، نقش ارتباطات را بيش از پيش اهميت بخشيده است .روابط عمومي به ارتباط جهت شناخت منافع ، علايق ، آرزوها و انتظارات و ويژگيهاي فرهنگي کارکنان داخلي و مرتبطين خارج از بیمارستان مي پردازد. اين امر زمينه ساز تصميم گيري صحيح ، دقيق و تنظيم سياستهاي کلان راهبردي این مرکز است .
روابط عمومي مرکز قلب تهران در راستاي مسئوليت خود مي کوشد تا با برقراري ارتباط ، تفاهم و پشتيباني کساني را که با آنان سروکار دارد به دست آورد . دريافت اطلاعات و نشرآن از مهمترين عملکردهاي روابط عمومي است که چهره و اعتبار مرکز قلب تهران را نزد بیماران و مراجعه کنندگان افزون مي کند . از سوي ديگر نياز و خواسته بیماران و پيام مخاطبان را به مدیران مجموعه باز خورد مي دهد .

فرم تماس با روابط عمومی بیمارستان

خواهشمند است در صورت تمایل به ارتباط با روابط عمومی مرکز قلب تهران فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید.


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل