مرکز قلب تهران

معاونت درمان

 

دکتر جمشید باقری

 

فوق تخصص جراحی قلب وعروق

 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

مشاهده CVنظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل