مرکز قلب تهران

معاونت پژوهشی

 

 

دکتر سعید صادقیان

 

متخصص قلب و عروق ، فوق تخصص الکتروفیزیولوژی

 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 مشاهده CVنظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل