مرکز قلب تهران

 

 

 

 

 

 دکتر مجتبی سالاری فر

متخصص قلب و عروق

 

 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

معاونت آموزشی مرکز قلب تهران

 

 

مشاهده CVنظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل