مرکز قلب تهران

ریاست بیمارستانمعرفی ریاست بیمارستاندکتر حمیدرضا پورحسینی
​متخصص قلب و عروق

درجه دانشگاهی : دانشیار
فعالیت های اجرایی :

رئیس مرکزقلب تهران
مشاهده CV


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل