مرکز قلب تهران

آدرس و شماره های تماس بیمارستان

آدرس : کارگر شمالی ، نبش بزرگراه جلال آل احمد ، مرکز قلب تهران

تلفن های تماس با بیمارستان : 69-88029600

دورنگار : 88029731


نقشه دسترسینظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل