مرکز قلب تهران

مسیر های منتهی به بیمارستان


مبدا : میدان تجریش

متروی خط 1 در ایستگاه تجریش. پس از گذشت 11 ایستگاه در ایستگاه هقت تیر پیاده و سوار اتوبوس خط 8308 به سمت فلکه دوم صادقیه شوید. پس از گذشت 4 ایستگاه در ایستگاه حجاب پیاده و سوار اتوبوس خط 6719 به سمت کوی نصر شده و پس از گذشت 3 ایستگاه در ایستگاه مرکز قلب از اتوبوس خارج شوید.مبدا : میدان آزادی

متروی خط ۴ در ایستگاه میدان آزادی. پس از گذشت ۵ ایستگاه در ایستگاه میدان انقلاب پیاده و سوار اتوبوس خط ۶۳۰۱ به سمت بیمارستان شریعتی شوید. پس از گذشت 4 ایستگاه در ایستگاه مرکز قلب از اتوبوس خارج شوید.مبدا : میدان امام حسین

اتوبوس خط BRT1 - 2501 به سمت میدان آزادی. پس از گذشت 7 ایستگاه در استگاه انقلاب از اتوبوس خارج شوید. سوار اتوبوس خط ۶۳۰۱ به سمت بیمارستان شریعتی شوید. پس از گذشت 4 ایستگاه در ایستگاه مرکز قلب از اتوبوس خارج شوید.مبدا : میدان رسالت ، هنگام

متروی خط 2 . پس از گذشت 12 ایستگاه از ایستگاه سرسبز در ایستگاه میدان حر پیاده و سوار اتوبوس خط ۶۳۰۱ به سمت بیمارستان شریعتی شوید. پس از گذشت 9 ایستگاه در ایستگاه مرکز قلب از اتوبوس خارج شوید.

نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل