مرکز قلب تهران

سحنرانی جناب آقای دکتر کریمی ریاست محترم دانشگاه علوم پرشکی تهران در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها

۱۳۹۶/۰۷/۱۶


تعداد بازدید : 800
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 03:08- 1399/7/2
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل