مرکز قلب تهران

برگزاری سمینار ترميم دريچه هاي ميترال ،آئورت و تريكوسپيد بصورت Live case

۱۳۹۵/۰۵/۰۶

بمنظور ارتقاء توانمندي هاي علمي و تخصصي در مركز قلب تهران سمينار دو روزه اي با حضور بيش از يكصد نفر از متخصصين جراحي هاي قلب سراسر كشور برگزار گرديد. آقاي دكتر كريمي رئيس مركز قلب تهران بعنوان رئيس و متولي سمينار ، آقاي دكتر احمدي ، دبير علمي و آقاي دكتر صالحي عمران نيز بعنوان دبير اجرايي سمينار مذكور حضور داشتند.

اين سمينار كه در روزهاي 31 تير و اول مرداد ماه در سالن آمفي تأتر مركز قلب تهران تشكيل گرديد با حضور پروفسور El khoury فوق تخصص جراحي قلب و ترميم دريچه از دانشگاه بلژيك، با عمل  Live case به تشريح و تبيين روش هاي جديد ترميم دريچه پرداخت در روز اول سمينار تعداد 5 كيس جراحي ترميمي دريچه هاي ميترال ،تريكوسپيد و آئورت بصورتLive  در اتاق هاي عمل جراحي باز، انجام و در سالن آمفي تأتر بصورت همزمان براي حضار تشريح و توضيح عملي داده شد. با عنايت به اينكه پروفسور الخوري در جراحي هاي ترميمي دريچه هاي قلبي يكي از شخصيت هاي صاحب نام در اين رشته بوده و با اعمال روش هاي جديد و تكنيك هاي بديع در ترميم دريچه مي باشند، مورد استقبال گسترده جراحان سراسر كشور در اين سمينار قرار گرفت. دكتر Bitar از همكاران پروفسور El khoury از ديگر شخصيت هاي شركت كننده در اين سمينار بود. قابل ذكر است مشابه چنين عمل هاي ترميمي تخصصي جديد ، 5 مورد قبلاً در مركز قلب تهران انجام يافته  كه با برگزاري اين سمينار اين روند رو به افزايش خواهد بود. پس از توضيح و تشريح 5 عمل زنده در روز اول سمينار ، قسمت هاي تئوري عمل هاي انجام يافته در روز قبل مورد برسي و بحث و تبادل نظر در روز دوم قرار گرفته و در نهايت بصورت عملي روي قلب حيوانات در Wet lab مركز قلب اين جراحي ها زير نظر دكتر الخوري توضيح داده شد.

با توجه به اينكه وجود ارتباط علمي و تخصصي بين مراكز دانشگاهي بسيار با اهميت بوده ونسبت به افزايش توانمنديها و بهبود كيفي خدمات به جامعه درماني و دريافت نقاط قوت و ضعف بسيار حائز اهميت مي باشد لذا در اين سمينار كوشيده شد تا روش  Davide که تكنيك جديد، مهم و سخت در ترميم دريچه ها ی ، دولتي و سه لتي مي باشد به تدريج گسترش و نهادينه گردد. آقاي دكتر صالحي عمران دبير اجرايي اين سمينار كار تيمي، هماهنگي هاي سمعي و بصري و ديدگاه هاي رياست مركز قلب در گسترش توانايي هاي مجموعه مركز را از موضوعات مهم در موفقيت سمينار فوق ارزيابي كردند ، ايشان نقش شركت هاي اسپانسر مثل ايران بهداشت نماينده رسمي شركت مدترونيك را نيز بسيار مهم دانستند. دبير اجرايي سمينار در پايان با توجه به اينكه در درمان بيماران دريچه اي ترميم ارجح به تعويض مي باشد ، گسترش اين روش و همكاري هاي دو جانبه و چند جانبه در اين خصوص را بسيار با اهميت دانسته و پيش بيني كردند انشاء اله بتوان در 6 ماه آينده مشابه چنين سمينارهايي را مجدداً در اين مركز برگزار نمود.

 تعداد بازدید : 1562
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 14:12- 1399/6/29
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل