مرکز قلب تهران

برگزاری امتحان فلوشیپ

۱۳۹۵/۰۳/۰۸

  

 

 

 

در روز دوشنبه مورخ 95/3/3امتحان شفاهی و OSCE ورودی فلوشیپ های اکوکاردیوگرافی ، الکتروفیزیولوژی و اینترونشنال کاردیولوژی در سالن امتحانات مرکز قلب تهران برگزار شد . در این آزمون 20 نفر از پذیرفته شدگان امتحان کتبی ورودی فلوشیپ شرکت داشتند .تعداد بازدید : 1159
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 03:32- 1399/7/2
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل