مرکز قلب تهران

بازدید ریاست محترم دانشگاه

۱۳۹۲/۱۲/۱۲

بازدید جناب آقای دکتر جعفریان ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 

گالری عکس

روز دوشنبه مورخ 12/12/92 آقای دکتر جعفریان ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز قلب تهران بازدید بعمل آوردند . این بازدید که ابتدا با حضور در جلسه با ریاست محترم مرکز قلب جناب آقای دکتر کریمی ، معاون آموزشی جناب آقای دکتر پورحسینی ، معاون پژوهشی جناب آقای دکتر صادقیان آغاز شد، پس از بحث و بررسی روند جاری مرکز قلب و با توضیحات جامع آقای دکتر کریمی همراه بود ، اهم فعالیتهای جاری در بخشهای درمان ، پیشگیری ، آموزشی و پژوهشی به سمع ریاست محترم دانشگاه رسید . سپس آقای دکتر جعفریان ضمن بازدید از بخشهای مختلف مرکز توضیحات مسئولین هر قسمت را استماع و پاسخ سؤالات خود را دریافت نمودند .

 

آقای دکتر کریمی ریاست محترم مرکز نیز توضیحات لازم را در هر بخش ارائه فرمودند .

 

آقای دکتر جعفریان ابتدا از بخش آموزش مرکز بازدید بعمل آورده، سپس از کتابخانه دکتر عارفی و محل سایت آزمونهای مرکز که به تازگی افتتاح شده بازدید کردند. پس از این ، ادامه بازدیدها به بخش سیتی آنژیو اختصاص پیدا کرد که آقای دکتر شیرانی توضیحات لازم را ارائه دادند . در بخش دیگر بازدیدها فضاهای مورد توسعه جدید بیمارستان در محوطه و کلینیک از دیگر مکانهای مورد دیدار بوده است . در هر قسمت آقای دکتر کریمی توضیحات و پاسخ سؤالات ریاست دانشگاه را ارائه دادند . کلینیک بازتوانی قلبی که با حضور بیماران در حال فعالیت روزانه بود . از مکانهای دیگر مورد توجه دکتر جعفریان  بوده است .

 

در ادامه بازدیدریاست محترم دانشگاه از مرکز قلب تهران نوبت به کارکاه پارکینگ طبقاتی مرکز قلب با ظرفیت حدود 400 پارکینگ درحال احداث ، رسید سپس بازدید از درمانگاه و اورژانس و دیدار با بیماران ICU اورژانس همراه بود . در ادامه بازدید از ICU OH1 عبادت از برخی بیماران ، خصوصاً آیت ا... پارسا پور نیز مورد احوالپرسی قرار گرفت . آقای دکتر جعفریان بعنوان آخرین بازدید از بخش تحقیقات ، Animal lab دیتا بانک و بخشهای مختلف واحد تحقیقات و پژوهش بازدید بعمل آوردند و در جلسه پایانی مجدداًبا حضور ریاست محترم مرکز قلب و معاونین در مجموع 5/4 ساعت دیدارها ، جلسات و بازدیدها بطول انجامید .تعداد بازدید : 736
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 04:35- 1399/7/2
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل