مرکز قلب تهران

دکتر زهرا کفایتی

Surname: Kefayati

First Name: Zahra
Date of Birth:    1354
Nationality: IRANIAN
Marital Status: Married

Present Positions:
Radiologist

Past Positions:
Radiologistتعداد بازدید : 1841
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 12:04- 1399/8/8
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل