مرکز قلب تهران

راهنمای شما برای مصرف وارفارین (کومادین) به همراه دفترچه کنترل PT


به درمانگاه كنترل PT مركز قلب تهران خوش آمديد را براي شما تجويز ( كومادين ) پزشك داروي وارفارين بيماراني كه تحت درمان با داروي وارفارين كرده است هستند، بايستي با دقت و از نزديك تحت نظر ( كومادين ) به همين خاطر، به طور منظم نمونه خون شما باشند آزمايش مي شما بايستي مراقب باشيد كارهايي انجام شود درمانگاه ندهيد كه منجر به آسيب و خونريزي شما بشود كنترل PT مركز قلب تهران داير شده است تا در اين تا زماني كه شما از داروي زمينه به شما كمك كند استفاده مي ( كومادين ) وارفارين كنيد، ما در كنار شما و پزشك شما هستيم تا شما را سالم و تندرست نگه داريم شروع مصرف يك داروي جديد، آن هم براي مدتي درمانگاه كنترل طولاني، ممكن است شما را نگران كند PT مركز قلب تهران اين كتابچه را براي شما آماده كرده اين كتابچه است تا با خود به منزل ببريد و مطالعه كنيد به شما كمك مي كند تا در مورد داروي خود نكات اطلاعات داخل اين كتابچه به شما مفيدي را ياد بگيريدتعداد بازدید : 4367
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 04:02- 1399/7/2
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل