مرکز قلب تهران

سایر تخصص ها

در ادامه اطلاعات کاملی از پزشکان این مرکز در حوزه مورد نظر کسب نمائید.

دکتر محمد علی برومند

متخصص پاتولوژي

دکتر سیاوش خبازپور

دندانپزشک

دکتر شاپور شیرانی

متخصص راديولوژي

دکتر مریم ناصح

داروساز

دکتر جلیل مجد اردکانی

متخصص پزشکي هسته اي

دکتر زهرا کفایتی

دکتر مصطفی نجاتیان

پزشک بازتواني

دکتر نازیلا شاه منصوری

 فلو شيپ سايکو سوماتيک متخصص روانپزشکي

دکتر مریم ستوده

 متخصص پاتولوژي

دکتر آرش جلالی

متخصص آمار

دکتر آزیتا حاج حسین طلاساز

متخصص دارو سازي باليني

دکتر علیرضا حاجی قاسمی

داروساز

دکتر مریم تاجیک

متخصص پزشکي هسته اي

دکتر ثریا اعتمادی

روان شناس

دکتر علیرضا معززی

دندانپزشک
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل