مرکز قلب تهران

متخصصین بیهوشی

در ادامه اطلاعات کاملی از پزشکان این مرکز در حوزه مورد نظر کسب نمائید.

دکتر حسن سلطانی نیا

متخصص بيهوشي

دکتر مهدی دهقانی فیروزآبادی

 متخصص بيهوشي

دکتر عباس قیاسی

 متخصص بيهوشي

دکتر محمد غفاری پور

متخصص بيهوشي

دکتر مهدی نجفی

متخصص بيهوشي

دکتر بابک حقیقت

 متخصص بيهوشي

دکتر خسرو برخورداری

 متخصص بيهوشي

دکتر محمدجواد مهربانیان

متخصص بيهوشي
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل