مرکز قلب تهران

فوق تخصص جراحی قلب

در ادامه اطلاعات کاملی از متخصصین این مرکز در حوزه مورد نظر کسب نمائید.

دکتر جمشید باقری

دکتر محمود شیرزاد

فوق تخصص جراحي قلب

دکتر عباسعلی کریمی

فوق تخصص جراحي قلب

دکتر سید خلیل فروزان نیا

فوق تخصص جراحي قلب

دکتر سید حسین احمدی

فوق تخصص جراحي قلب

دکتر محمدرضا رضائی

فوق تخصص جراحي قلب

دکتر کیومرث عباسی

فوق تخصص جراحي قلب

دکتر شهرام ممتحن

فوق تخصص جراحي قلب

دکتر سعید داودی

فوق تخصص جراحي قلب

دکتر سهیل منصوریان

فوق تخصص جراحي قلب

دکتر عباس صالحی عمران

فوق تخصص جراحي قلب
نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل