مرکز قلب تهران

اخبار و رویدادها


پیام ریاست

ولادت امام رضا

جشن فارغ التحصیلی

روز داروساز

روز کارمند

ضربان 1

21 ماه رمضان

علمی

مبعث حضرت رسول

مبعث حضرت رسول

روز آزمایشگاه

کسب رتبه

بازدید

سالگرد افتتاح

جدیدترین شماره مجله

مراسم تقدیر

گزارش میتراکلیپ

کتابخانه مرکز

کارگاه مهارتهای ارتباطی

مراسم تقدیر از برترین های آموزشی دانشگاه

  از صفحه : 7 تا 16  8 - 9 - 10 - 11 - ... -  


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل