مرکز قلب تهران

اخبار و رویدادها


بازدید

پیام ریاست

ولادت امام رضا

جشن فارغ التحصیلی

روز داروساز

روز کارمند

ضربان 1

21 ماه رمضان

علمی

مبعث حضرت رسول

مبعث حضرت رسول

روز آزمایشگاه

کسب رتبه

بازدید

سالگرد افتتاح

جدیدترین شماره مجله

مراسم تقدیر

گزارش میتراکلیپ

کتابخانه مرکز

کارگاه مهارتهای ارتباطی

  از صفحه : 6 تا 15  7 - 8 - 9 - 10 - ... -  


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل