مرکز قلب تهران

اخبار و رویدادها


برگزاری کنفرانس دو ماهیانه انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران

برگزاري سمپوزيوم درمان اينترونشال بيماريهاي پيچيده قلبي در مر كز قلب تهران

کارگذاری دریجه مصنوعی تریکوسپید بر روی دريچه مصنوعي قبلي از طريق پوست براي اولين بار در مرکز قلب تهران

جشن فارغ التحصيلي متخصصين قلب و عروق در مركز قلب تهران

تعبیه نخستین S-ICD در مرکز قلب تهران

کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی قلب و اندوسکولار, انجمن قلب اروپا (EACT)

انتشار کتاب بیماری های قلب و عروق

انتشار کتاب اطلس بیماری های قلبی مادرزادی

برگزاری کنگره بین المللی EACT

هفته سلامت

روز پرستار

همایش سالیانه

بازدید وزیر بهداشت عراق

سمپوزیوم یک روزه

بازدید

سمپوزیوم

تقدیر و تشکر

برگزاری کارگاه آموزشی تجهیزات پزشکی در مرکز قلب تهران

جلسه رؤسای بیمارستانها

جلسه رؤسای بیمارستانها

  از صفحه : 4 تا 15  5 - 6 - 7 - 8 - ... -  


نظرسنجی
نظر شما پيرامون کيفيت اطلاع رساني وب سايت چيست
 
مجله مرکز قلب تهران
ویژه پرسنل